Допунска настава и за њу задужени наставници у шк. 2020/2021. години:

 • Српски језик, Сузана Мишић
 • Енглески језик, Сања Круљ и Борислав Маљеновић
 • Њемачки језик , Младенка Ристић Марић и Весна Ђурђић
 • Математика, Огњен Томић, Игор Цвијановић и Цвијета Топаловић
 • Књиговодство, Горана Тркуља, Боро Нинковић и Марија Стијепић
 • Економија, Зорица Шапорац
 • Банкарско пословање, Тања Лукић
 • Банкарска обука, Љиљана Нинковић
 • Статистика, Драган Марић
 • Социологија и филозофија, Свјетлана Зељаја

 Додатна настава и за њу задужени наставници у шк. 2020/2021. години:

 • Енглески језик, Сања Круљ
 • Њемачки језик, Младенка Ристић Марић
 • Монетарна економија и банкарство, Зоран Говедарица
 • Право, Сњежана Кнежевић
 • Основи економије, Драган Марић
 • Економија, Боро Нинковић
 • Пословна информатика, Андреа Петковић

Факултативна настава

 • Кинески језик, Соња Милић