ЈУ Економска школа Добој данас представља једну од најопремљенијих и најмодернијих школа у регији. Захваљујући наставном раду и ваннаставним активностима квалитетног кадра, ово је школа у којој се стиче потребно знање из стручних предмета и широко опште образовање.
Данас се образују ученици у струци економија, право и трговина (економски техничар, пословно-правни техничар, банкарски техничар и пословно-информатички техничар) и у струци остале дјелатности (фризер).
Ове школске године наставу похађа 355 ученика, распоређених у 17 одјељења. Настава се изводи у двије смјене.