Поштовани ђаци и родитељи,

Завршетак основне школе за све ученике завршног разреда основне школе, али и њихове родитеље, представља суочавање са једном важном животном одлуком. Одабир средње школе је прва прекретница у животима као и водич ка успјешном академском животу и професионалном раду.
Наша школа нуди ученицима образовање и усавршавање из области економије, права и трговине гдје се стичу нове вјештине и нова знања која појединац почиње примјењивати за вријеме школовања и наставља касније на свом радном мјесту. Нудимо и бројне разноврсне ваннаставне активности, допунску и додатну наставу, изборне предмете као и друге васпитно –образовне активности, програме и пројекте.
Наша визија је побољшање услова за теоријски и практични рад савременим опремањем и оптималним кориштењем наставне технике и технологије у кабинетској настави и осигурање услова за успјех сваког ученика, наставника, стручног сарадника и запосленог у школи.

Наша мисија је да будемо заједница која учи у позитивном и толерантном окружењу и задовољава потребе ученика према стицању општих и стручних компетенција уз кориштење различитих метода и облика рада и стилова учења. Жеља нам је да у младим људима препознамо и подстакнемо амбицију и интелектуалну радозналост. Желимо наше ученике припремити за суочавање са изазовима будућности тако што их подстичемо да уче, логички закључују, анализирају и сврсисходно презентују своја знања и идеје.  

У овој захтјевној и амбициозној мисији можемо успјети само уз помоћ и сарадњу родитеља, шире локалне заједнице и отвореног комуницирања између свих субјеката.

Искрено се надамо да ће наши ученици након завршене школе добити прилику да стечена знања успјешно примијене у пословној пракси, као и припрему за наставак школовања на некој од високих школа или факултета у нашој земљи или окружењу.

С поштовањем,

др Тијана Васиљевић Стокић, директор