Према Рјешењу Народног одбора Среза Добој, 31. октобра 1955. године у Добоју почиње с радом Средња економска школа, по Наставном плану и програму дотадашње Трговачке академије.

Развој школе, од оснивања до облика у којем данас постоји, може се подијелити на четири етапе. Прва етапа обухвата период од оснивања Економске школе до 30. јуна 1974. године, када је формиран Економски школски центар „25. мај“ у чији састав улазе Економска, Трговинска и Угоститељска школа у Добоју.

Другу етапу чини период од 30. јуна 1974. године до 31. маја 1977. године, када Економски школски центар „25. мај“ и Школски центар „23. август“ Добој формирају Радну организацију – Средњошколски центар Добој. Економска школа Добој наставиће своју егзистенцију у оквиру настале радне организације.

Трећи период обухвата вријеме постојања Средњошколског центра „Ђуро Пуцар Стари“ и траје до почетка ратних сукоба у бившој Босни и Херцеговини, односно до почетка школске 1992/1993. године.

Четврта етапа живота Економске школе почеће с новом 1992/1993. школском годином као самостална васпитно-образовна организација под окриљем и у саставу Министарства просвјете и културе Републике Српске.

Школа је прво била смјештена у згради старе основне школе поред Болнице (данашња Медицинска школа), затим је премјештена у дограђени спрат зграде тадашње и данашње Гимназије, где ће остати до 1976. године, односно до преласка у нову зграду Средњошколског центра, у којој се и данас налази.

У току педесетогодишњег постојања наше школе значајније измјене у наставном процесу и раду настајале су увођењем или укидањем различитих струка које су надлежне институције одобравале у складу с развојним плановима наше општине. Струке и занимања која су постојала у оквиру школе су: економска (економски техничар), пољопривредна (пољопривредни техничар), економска (књиговођа), трговинска (аранжер), трговинска (продавац), пољопривредна (прерађивач воћа, поврћа и сокова), пољопривредна (ратарски механизатор), пољопривредна (воћар), економија, право и администрација (царински техничар, економски техничар, правни техничар, дактилограф и комерцијални техничар).

Поред редовних наставних активности, у школи су током деценија њеног рада дјеловале и њен живот употпуниле бројне и разноврсне секције. Спортске секције (кошарка, одбојка, рукомет, фудбал) одувијек су привлачиле велики број ученика и ове екипе су, учествујући на школским, општинским и регионалним такмичењима низале значајне успјехе. Раније Дан школе, 25.мај, а касније школска слава Свети Сава, обиљежавани су увијек богатим програмом захваљујући постојању литерарне, рецитаторске, драмске и фолклорне секције. Свакако се не смију заборавити запажени резултати ученика на такмичењима из стручних предмета, затим историје и демократије, као и екипа Прве помоћи.