Наставници који држе наставу у шк. 2023/2024. години:

Младена Благојевић, српски језик

Жељка Дамјановић, српски језик

Сузана Мишић, српски језик

Сања Круљ, енглески језик

Борислав Маљеновић, енглески језик

Младенка Ристић Марић, њемачки језик

Наташа Милутиновић, њемачки језик

Тијана Радоњић, њемачки језик

Александар Видовић, њемачки језик

Борислав Марић, руски језик

Тијана Пауновић, математика

Цвијета Топаловић, математика и информатика

Наташа Панчић, математика 

Слободан Ђурђић, физичко васпитање

Срђан Павловић, физичко васпитање

Данијел Лазаревић, информатика и пословна информатика

Милан Пејичић, историја

Драго Нешић, историја

Свјетлана Зељаја, демократија и људска права, социологија и филозофија и пословна комуникација

Тијана Дамјановић, пословна комуникација

Наташа Митровић, пословна комуникација

Александар Божић, етика

Мирјана Купрешак, латински језик

Сандра Јанковић, географија

Сњежана Кнежевић, стручни предмети

Марија Стијепић, стручни предмети

Зоран Говедарица, стручни предмети

Тања Лукић, стручни предмети

Зорица Шапорац, стручни предмети

Велимир Прешић, стручни предмети

Тања Суботић Игњић, стручни предмети

Младен Ђукић, стручни предмети

Синиша Митровић, стручни предмети

Каменко Дуроњић, процеси развоја софтвера и пословна информатикa

Андреја Петковић, стручни предмети

Сузана Раковић, стручни предмети

Славица Јолдић, познавање материјала, технологија занимања и хемија

Мишо Дамјановић, естетика струке

Бранка Станић, православна вјеронаука

Никола Поповић, православна вјеронаука

Сена Хекић, исламска вјеронаука

Александра Симић, етика

Свјетлана Шолаја,  анатомија и дерматологија

Катарина Тодоровић, екологија и заштита животне средине

Мирјана Шмитран, култура религије, пословна комуникација

Сања Росуљаш, практична настава (фризери)