Наша мисија је да будемо заједница која учи у позитивном и толерантном окружењу и задовољава потребе ученика према стицању општих и стручних компетенција.
Жеља нам је да у младим људима препознамо и подстакнемо амбицију и интелектуалну радозналост. Желимо наше ученике припремити за суочавање са изазовима будућности тако што их подстичемо да уче, логички закључују, анализирају и сврсисходно презентују своја знања и идеје.
Наша школа нуди ученицима образовање и усавршавање из области економије, права и трговине гдје се стичу нове вјештине и нова знања која појединац почиње примјењивати за вријеме школовања и наставља касније на свом радном мјесту. Нудимо и бројне разноврсне ваннаставне активности, допунску и додатну наставу, изборне предмете као и друге васпитно-образовне активности, програме и пројекте.
У овој захтјевној и амбициозној мисији можемо успјети само уз помоћ и сарадњу родитеља, шире локалне заједнице и отвореног комуницирања између свих субјеката.

Наша визија је савремена школа у којој ћемо препознавати, подупирати, његовати и подстицати амбицију и интелектуалну радозналост наших ученика.

Наша визија је савремена школа у којој ћемо препознавати, подупирати, његовати и подстицати амбицију и интелектуалну радозналост наших ученика.
Радићемо на побољшању услова за теоријски и практични рад савременим опремањем и оптималним кориштењем наставне технике и технологије у кабинетској настави и осигурању услова за успјех сваког ученика, наставника, стручног сарадника и запосленог у школи.

Ово је савремена и функционална школа која и до сада биљежи знатне успјехе и резултате, али нећемо се задовољити постојећим резултатима. У наредном четворогодишњем периоду трудићемо се да своје знање, стручност и залагање усмјеримо ка подизању нивоа квалитета рада и да школа постане модел успјешног функционисања образовно-васпитне установе и лидер развоја стручног образовања у региону.