Драги ученици, поштовани родитељи и наставници,

У циљу пружања подршке оптималном развоју личности ученика и мотивације за високо постигнуће у учењу, позивам вас на сарадњу, уз напомену да је сваки проблем рјешив. Радујем се свакој новој генерацији ученика уз жељу да имају слободу да ми се обрате за помоћ и савјет увијек када им је то потребно.

Разговараћемо на различите теме ако:

  • желите мало боље да разумијете своје понашање,
  • желите да добијете помоћ у погледу избора занимања, уписа факултета,
  • желите да ријешите неке тешкоће у комуникацији са вршњацима, родитељима, наставницима, особама супротног пола,
  • имате проблем са прилагођавањем у одјељењу,
  • имате проблем са учењем (слаба концентрација, неорганизованост, лоше радне навике, трема пред усмено одговарање…),
  • имате проблема у породици (неразумијевање са родитељима, проблеми алкохолизма, развод родитеља…),
  • имате неки проблем о којем не можете ни са ким да разговарате.

Пред савременом породицом бројни су изазови, стога нам је циљ јачање сарадње породице и школе као равноправног партнера у васпитно-образовном процесу. Родитељи својим активним учешћем могу да пруже помоћ школи у остваривању програма слободних активности, помоћ у организовању ученичких излета и екскурзиja, предавања родитеља стручњака (љекара, новинара, банкара…).

Жеља нам је да заједничким снагама пружимо подршку оптималном развоју ученичких потенцијала. Брига за сваког ученика и њихова безбједност нам је најбитнија.
У сваком раду, важна је и позитивна радна клима. У савјетодавно- инструктивном педагошком раду са наставницима настојим пружити помоћ у припремању огледних часова, упућујем наставнике на коришћење савремене педагошке литературе у циљу перманентног стручног усавршавања, препоручујем примјену иновативних модела, облика и метода рада у циљу унапређивања наставе, сарађујем са одјељењским старјешинама приликом реализације Програма одјељењске заједнице користећи радионички приступ раду.

Врата педагошко-психолошке службе у нашој школи увијек су отворена за све родитеље и ученике који уз нашу помоћ желе развити вјеру у себе и своје способности, активно се укључити у живот и рад школе која ће у њиховим сјећањима остати као важан, користан и лијеп период одрастања.

Ранка Маљеновић, дипл. педагог