Школска библиотекa је основана 1975. године и користили су је сви ученици и професори Средњошколског центра. Промјене у школи су утицале и на рад библиотеке, тако да су од једне веће школске библиотеке настале три мање. Једна од њих је и библиотека ЈУ Економске школе, која се данас налази на првом спрату Средњошколског центра и површине је 30m².

Библиотека у свом фонду посједује 5715 монографских публикација које су распоређене по стручним УДК-а групама. Фонд чине књиге које улазе у програм школске лектире, класика свјетске и српске књижевности, рјечници, енциклопедије, лексикони, приручници, стручна литература за професоре, серијске публикације и др. У складу са наставним планом и програмом, сарадњом професора и могућностима, обнавља се фонд библиотеке. Сви ученици и професори наше школе су и њени чланови. Школска библиотека сарађује са другим библиотекама у циљу пружања што боље и квалитетније услуге ученицима и професорима.


Радно вријеме библиотеке је од 08:00 до 15:00.

Библиотекар: Андријана Ристић