Школа је смјештена у заједничкој згради са три друге школе. Од школског простора располаже са 1921 м2 затвореног учионичког простора и спортском салом (650 м2) коју користе све четири школе.
Школа посједује зборницу, четири канцеларије, школску библиотеку, архиву, кабинет за састанке, просторију за спремачице и 13 кабинета и специјализованих учионица.
Готово сви кабинети су опремљени рачунарима и пратећом рачунарском опремом, те осталим реквизитима и средствима потребним за рад.