Савјет ученика чине представници свих одјељења:

I1 – Љубица Ђукановић
I2 – Анђела Спасојевић
I3 – Боса Петровић
I4 – Канита Хаџикадунић
II1 – Сабина Муминовић
II2 – Анастасија Миловановић
II3 – Николина Ристић
II4 – Ивана Благојевић
III1 – Немања Ковачевић
III2 – Габријел Милошевић
III3 – Ведрана Удовичић
III4 – Павле Ковачевић
III5 – Младен Дробиловић
IV1 – Александра Марковић
IV2 – Дејана Цвјетковић
IV3 – Анђела Самарџић
IV4 – Вана Раљић