У четвртак, 1.12.2022. године у нашој школи свечано је потписан уговор између школе и послодавца о обављању практичне наставе код послодаваца. Потписивање уговора је обављено у кабинету 106 који је опремљен средствима Омладинске банке и Градске управе те служи за потребе наставног процеса у занимању економски техничар.
У овој школској години укупно 48 ученика обавља практичну наставу ван школе, у различитим предузећима приватног и јавног сектора књиговодственим агенцијама и у СУД-у.
До краја школске године, сви ученици трећих и четвртих разреда ће бити укључени у практично образовање код послодавца.
Поносни смо на све видове активности који нашим ученицима омогућавају боље разумјевање и примјену практичног знања.
Категорије: АКТИВНОСТИ