Струка: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИНА
Занимање: ПОСЛОВНО-ПРАВНИ ТЕХНИЧАР

Интересовање за овај образовни профил у трајању од четири године у нашој школи је увијек велико. Стицањем звања пословно-правни техничар ученици су оспособљени да као канцеларијски службеници раде административне послове из области права и администрације. Ово занимање заправо представља комбинацију комуникације са људима и обраде докумената (писање рјешења и одлука, рад на овјерама потписа, рукописа и преписа, рад у писарницама, матичним уредима, осигуравајућим друштвима, судовима и другим приватним и јавним предузећима). Својим знањем и понашањем пословно-правни техничар је способан да представља фирму и на тај начин доприноси њеном пословном напретку и успјеху. Ученици који заврше овај образовни профил научиће право и законе наше и других земаља, а уз даље школовање, нпр. на правном факултету уочиће рјешавање судских спорова и имаће могућност да отворе сопствену адвокатску канцеларију.

У оквиру овог занимања изучавају се:
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Српски језик
 • Енглески језик
 • Њемачки језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Информатика
 • Историја
 • Демократија и људска права
 • Географија
 • Пословна комуникција
 • Социологија и филозофија
 • Латински језик
 • Култура религије / Вјеронаука

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Право
 • Економија
 • Књиговодство
 • Пословна информатика
 • Привредна математика
 • Монетарна економија и банкарство
 • Статистика
 • Маркетинг
 • Изборни предмет
 • Практична настава