Струка:ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
Занимање: ФРИЗЕР

Фризер је трогодишње занимање у подручју услуга усмјерених на његу косе и естетско уљепшавање изгледа. Образовање за фризера укључује теоретску и практичну наставу. За ово образовање ученици треба да имају сљедеће особине: спретност руку, покретљивост, добру способност разликовања боја, а такође је пожељно и да су комуникативни, љубазни и дружељубиви. Ученици у току школовања имају обавезну праксу, коју морају обавити у лиценцираним фризерским салонима. Посао фризера је прање, сушење, шишање, обликовање, бојење и њега косе жена и мушкараца. Након завршетка школовања постоји и могућност дошколовавања за стицање нових знања као што је фризер – стилиста.

У оквиру овог занимања изучавају се:
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Српски језик
 • Eнглески језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Информатика
 • Историја
 • Демократија и људска права
 • Хемија
 • Психологија
 • Култура религије / Вјеронаука

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Хигијена
 • Познавање материјала
 • Анатомија и физиологија
 • Технологија занимања
 • Дерматологија
 • Естетика струке
 • Екологија и заштита животне средине
 • Основе предузетништва
 • Практична настава