Струка: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И ТРГОВИНА
Занимање: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

Економски техничар је четворогодишње занимање са вишегодишњом традицијом у нашој школи. Ученици који стекну звање економски техничар оспособљени су за извршавање сложених радних задатака при обављању свих врста књиговодствених и комерцијалних послова. Економски техничари могу радити у различитим врстама предузећа, банкама, поштама, осигуравајућим друштвима, те оснивати своја предузећа и бавити се предузетништвом. Такође, након завршеног школовања могу наставити школовање на свим факултетима друштвеног и природног смјера: економском, правном, филозофском, политичким наукама и др.

У оквиру овог занимања изучавају се:

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Српски језик
 • Енглески језик
 • Њемачки језик
 • Физичко васпитање
 • Математика
 • Информатика
 • Историја
 • Демократија и људска права
 • Географија
 • Пословна комуникција
 • Социологија и филозофија
 • Култура религије/Вјеронаука

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ:

 • Књиговодство
 • Економија
 • Пословна информатика
 • Привредна математика
 • Монетарна економија и банкарство
 • Право
 • Статистика
 • Маркетинг
 • Изборни предмет
 • Практична настава